sporenkap inclusief topgevels voor een houten huis